Antalya Kemer Diş Kliniği

Antalya Kemer Dişçi

Antalya Kemer dişçi, günümüzde insanların yaşamış olduğu diş sorunlarına en etkili çözümü bulan doktorları nitelemek için kullanılan ifadelerden biridir. Her ne kadar bu uzmanlık alanında olanlar diş doktoru veya diş hekimi olarak nitelense de, geçmişten gelen alışkanlıklara bağlı olarak dişçi ifadesi de kullanılmaktadır.

Dişler, insan sağlığını direkt olarak ilgilendiren bölümlerden biridir. Birçok insana göre bu bölümler, sadece yemekle ilgilidir. Ancak bu düşüncenin doğru olmadığı ve ilgili bölümlerin sağlık açısından farklı etkileri olduğu bilinmelidir. Bunlardan birisi konuşmadır. Eğer kırık, madde kaybı ve eksiklik gibi diş problemleri yaşanırsa, konuşmada bozulmalar meydana gelebilir. Bahsedilen durum çocuklukta meydana geldiğinde, kalıcı konuşma bozukluğu dahi oluşabilir.

Diş problemlerinin etkilediği bir diğer alan ise sindirim sistemidir. Bilindiği gibi sindirim, ilk olarak ağız içerisinde başlar ve yiyeceklerin parçalanması şeklinde gerçekleşir. Aslında burada yapılan işlem, yiyecekleri sindirim sisteminin diğer organlarına uygun olacak parçalara bölmektir. Dişlerde meydana gelecek sorunlar, yiyeceklerin yeteri kadar parçalanmasına engel olacak ve bunun sonucunda daha farklı olumsuzluklar meydana gelebilecektir. İşte bu sorun ve benzerlerinin meydana gelmemesi için Antalya Kemer dişçi tarafından verilen hizmetlerin çok önemli katkıları vardır. Bunlar sayesinde insanların yaşam kalitelerinin direkt olarak arttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Antalya Kemer Dişçi Ne İş Yapar?

Antalya Kemer dişçi, farklı görev ve sorumluluklara sahiptir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu noktada hastalıkların teşhisi ve tedavisi ilk sırada gelir. Ancak görev ve sorumluluklar sadece bunlarla sınırlı değildir. İnsanların sağlıkları açısından çok büyük bir öneme sahip olan görev ve sorumluluklar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Farklı şikayetler ile gelen hastaların detaylı olarak muayenesini yapar. Hastaların hikayelerini ve şikayetlerini dinler. Elde edilen bulgular, semptomlar ve hasta hikayesi dikkate alınarak teşhis konulur.
 • Teşhis konulan rahatsızlıklarla ilgili hastaları bilgilendirir ve uygun tedavileri uygular. Eğer rahatsızlık için tercih edilecek birden fazla seçenek var ise hastalara bu noktada bilgi verir. Hastaların seçimlerine göre tedaviyi uygular.
 • Diş eti rahatsızlıkları için teşhis koyar, gerekli tedaviyi uygular ve tedavinin takibini yapar.
 • Diş temizliğini yapar. Tartar ve diş taşı olarak bilinen maddeleri temizler ve böylece dişlerin rahatlamasına imkan verir.
 • Hastaların estetik kaygılarına yönelik diş beyazlatma, diş kaplama ve ortodontik tedaviler uygular.
 • Protez tedavilerini yürütür. Hastaların kullanmış olduğu protezlerin takibini yapar.
 • Kliniğin verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaları yapar.
 • Klinikteki diğer sağlık çalışanları ile uyum içerisinde çalışır.
 • Hastaların durumu gerektirdiğinde, diğer doktorlardan konsültasyon alır.
 • Hastalarla etkili şekilde iletişim kurar ve onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlar.

Antalya Kemer dişçi tarafından yapılan işlerin genel olarak bu şekilde olduğu ifade edilebilir. Ancak buradaki önemli husus, teşhis ve tedavilerle ilgilidir. Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz bilgi çağında gelişmeler son derece hızlı bir şekilde yaşanıyor. Bunların arkasında kalmamak için doktorların kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.

Çağın gerisinde kalmamak için bu alanda yeni geliştirilen tedavileri yakından takip etmelidir. Söz konusu tedavi yöntemleri ile hastaların sorunları daha hızlı ve daha etkili bir şekilde giderilebilir. Eski yöntemlere takılıp kalmak, beklenti ve ihtiyaçlara cevap vermeyi ciddi anlamda zorlaştırır. Dolayısıyla diş doktorlarının en önemli görev ve sorumlulukları arasında kendilerini geliştirmek olduğu da söylenebilir.

Antalya Kemer Dişçi Tavsiye

Antalya Kemer dişçi, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim ile insanların diş sorunlarını kısa sürede çözmektedir. Ancak bu noktada tercih edilecek doktorun özellikleri büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla insanlar, seçim yaparken tavsiye almakta ve buna uygun şekilde seçimleri yapmaktadır.

Günümüzde insanların önemli kısmı, yaşamlarının bir bölümünde dişçiye gitmiş ve bu noktada deneyim yaşamıştır. İlgili doktorlar devlet hastanelerinde hizmet verdiği gibi özel kliniklerde de hizmet vermektedir. Dolayısıyla alınacak tavsiyelerde bu kısma dikkat edilmesi gerekiyor.

Eş, dost, akraba ve arkadaş gibi yakınlardan alınan tavsiyeler, son derece önemlidir. Daha önce hekime giden ve bir deneyim yaşayan kişiler, yaşadıkları deneyimi bir anlamda paylaşmakta ve sonraki seçimler için size yol göstermektedir.

Yakınlardan alınacak Antalya Kemer dişçi tavsiye noktasında dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle tavsiye veren kişinin deneyiminin hangi rahatsızlığa dair olduğunun dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. Nihayetinde fakülteden mezun olanlar, daha sonraki süreçte kendilerini geliştirmekte ve belli alanlarda uzmanlıklarını belirgin şekilde arttırmaktadır. Bahsedilen durum nedeniyle tavsiye veren kişinin de benzer bir sorun veya hastalık için diş doktoruna gitmiş olması önemlidir. Böylece ilgili tavsiye sayesinde yapılacak seçim daha doğru olacaktır.

Tavsiye alınacak noktalardan birisi de internet üzerinden yayın yapan siteler veya sosyal ağlardır. Buradaki insan etkileşimi çok fazladır ve hemen her konuda görüşe ulaşmak mümkündür. İnsanlar, Antalya Kemer dişçi ile ilgili deneyimlerini sosyal ağlardan veya benzeri platformlardan paylaşabilmektedir.

İnternetten tavsiye verenler dikkate alınırken yorumların abartılı veya gerçek olmayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Nihayetinde internet, özgürlük alanıdır ve insanlar, özgür şekilde kendi düşüncelerini dile getirebilir. Özellikle anonim isimlerle bu noktadaki özgürlükler kötü kullanılabiliyor. Gerçek olmayan veya abartılı ifadeler kullanılabiliyor. Bundan dolayı internet üzerinden verilen tavsiyelere karşı biraz daha temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır.

En İyi Antalya Kemer Dişçi

En iyi Antalya Kemer dişçi ifadesini kullanmak veya bu nitelemeyi bir doktora yapmak için ciddi bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Çünkü en iyi nitelemesi, birden fazla alandan ilgili doktorun iyi olduğu anlamına gelir. Bundan dolayı da ilgili ifadeyi kullanmadan önce doktorun genel özelliklerine bakılması gerekiyor.

Öncelikle bir doktorun iyi olmasının sadece kendi alanında iyi olması ile ilgili olmadığının kabul edilmesi gerekiyor. Nihayetinde hekimin aynı zamanda iletişim ve benzeri alanlarda da iyi olması, adeta bir zorunluluktur. Günümüzde bahsedilen zorunluluğun önemi daha da artmıştır.

En iyi Antalya Kemer dişçi, kendi alanında yüksek seviyede bir uzmanlığa ve deneyime sahip olmalıdır. Bilindiği gibi geçmişte diş hekimleri fakülteden mezun olduktan sonra göreve başlayabilirlerdir. Günümüzde de durum aynı şekilde, ancak artık uzmanlık yapabilme imkanı da var. DUS olarak da bilinen Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile hekimler, belli alanlarda uzmanlık yapabilmekte ve kendilerini etkili olarak geliştirme imkanı yakalamaktadır.

Buradaki bir diğer önemli husus ise deneyim olarak dikkat çeker. Deneyim, aktif olarak hekimlik yaparken kazanılabileceği gibi bunun haricinde de kazanılabilir. Özellikle pratik eğitimler sırasında kazanılan deneyimler de dikkate alınmalıdır.

İletişimi de yine buradaki önemli kriterlerden birisi olarak belirtmek, kaçınılmaz bir durumdur. İletişim becerisinin yüksek olması, hastalarla iletişimi zorlanmadan kurması, hastaların rahat etmesini sağlar. Bu sayede kişiler sorunlarını daha net bir şekilde ifade edebilir. Teşhis ve tedavi için bahsedilen hususlar önemlidir.

Kemer Dişçi Yorum

Antalya Kemer dişçi yorumları, tedavi sürecinde tercih edilecek hekime dair önemli veriler içerir. İnsanlar, oldukları tedavi ve tedaviyi gerçekleştiren hekimle ilgili yorumlar yapar. Bunlar genellikle tavsiye şeklinde değildir, ancak yorumlar dikkate alınarak ilgili hekimin genel deneyimi ve uzmanlığı noktasında çıkarım yapmak mümkündür.

Hastalar, genellikle yaşadıkları iyi ve kötü deneyimleri yorum olarak farklı platformlarda belirtmektedir. Yaşanan çok iyi deneyimlere ilişkin yapılan yorumlarda hekim, övülür ve tedavinin ne kadar başarılı olduğundan bahsedilir. Kötü yorumlarda ise tedavinin başarısızlığı ve dolayısıyla da hekimin ne kadar yetersiz olduğu ön plandadır. Antalya Kemer dişçi yorumları, bazen arkadaş ortamlarında, bazen dost meclislerinde, bazen de internet ortamında yapılır.

Geçmişte söz konusu yorumların genel olarak yüz yüze olan görüşmelerde yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak günümüzde durum değişmiştir. Artık insanlar yüz yüze olan görüşmelerde bu düşüncelerini dile getirdiği gibi internet ortamında da yoğun olarak yorumlarını yapmaktadır. Öyle ki, söz konusu yorumlar çok kısa bir süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından görülebiliyor. Hatta yapılan yorumlar, sadece belli bir zaman diliminde değil, ilgili sitede kaldığı sürece diğer insanlar tarafından görülebiliyor.

Herhangi bir doktorla ilgili araştırma yaptığınızda, o doktora ilişkin yapılan yorumlara ulaşabilirsiniz. Böyle bir durumda yorumları detaylı olarak incelediğinizde, yorumların bazılarının çok uzun süre önce yapılmış olduğunu fark edebilirsiniz. Söz konusu durum, internet sayesinde doktorların geçmiş başarıları veya başarısızlıkları hakkında bilgi edinmenin mümkün olması anlamına gelir.

Antalya Kemer dişçi yorumları dikkate alınmadan önce farklı kaynaklardan araştırma yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Nihayetinde internetin özgür yapısı, doktorlar hakkında karalamalar yapılmasını mümkün kılar. Buna bağlı olarak da incelenen yorumlar, yanlış çıkarımlara neden olabilir. Dolayısıyla öncelikle farklı kaynaklar incelenmeli ve bunlardaki yorumlara tek tek bakılmalıdır. Bunlardaki genel düşüncenin hangi yönde olduğuna göre karar verilebilir.

Antalya Kemer Dişçi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Antalya Kemer dişçi seçimi, tedavi süresini ve başarısını direkt olarak etkileyen hususlardan birisidir. Bundan dolayı seçim yapmadan önce dikkatli olunması ve birçok açıdan değerlendirme yapılması gerekmektedir. Böylece ortaya çıkacak olan sonucun genel manada beklentileri çok daha etkili bir şekilde karşılayacağı ifade edilebilir.

Diş hekimi seçiminde dikkat edilecek çok sayıda husus vardır. Kesinlikle tek bir açıdan, yani doktorun diş alanındaki mesleki bilgisine odaklanmamak gerekir. Alan bilgisi çok önemlidir, ancak tek başına belirleyici değildir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

Uzmanlık

Bir diş hekimi için en önemli husus, uzmanlığıdır. Kendisini bu alanda geliştirmiş ve yetiştirmiş olan Antalya Kemer dişçi, beklentileri çok daha etkili şekilde karşılar. Ancak buradaki uzmanlık, sadece fakültede alınan eğitim olarak görülmemelidir. Nihayetinde tüm doktorlar, fakültede eğitimler görmektedir. Diş doktorluğu eğitiminin haricinde kişinin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi de gerekir. DUS ile belli bir alanda uzmanlık eğitimi alınabilir, yeni geliştirilen tedavilere ilişkin çalışmalar yapılabilir. Kısacası hekimin kendisini geliştirmesi ve adeta yenilemesi gerekmektedir.

Deneyim

Hangi alanda olursa olsun, işi yaptıracağınız kişinin deneyim sahibi olmasını istersiniz. Benzer durum Antalya Kemer dişçi için de geçerlidir. Hekimin deneyimi, görev yaptığı hastaneler ve aldığı eğitimlerle yakından ilgilidir. Eğitim sırasında yapılan uygulamalar ve görev yapılan hastanelerle deneyim artar. Böylece uygulanan tedavilerdeki başarı oranı da benzer şekilde yükselmiş olacaktır.

Kullanılan Tedaviler

Diş rahatsızlıkları, tarih boyunca insanların karşılaştıkları sağlık problemlerinden birisi olmuş ve bu rahatsızlıklar için farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak gelişen teknoloji ile bu yöntemlerin daha da iyileştirilmesi veya daha etkili olanlarının bulunmasına dair çalışmalar halen yapılmaktadır. Tercih edilecek hekimin eski yöntemleri değil, yeni geliştirilen ve etkili sonuçlar veren yöntemleri tercih etmesi, çok daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Klinik

Antalya Kemer dişçi, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim ile tedavileri uygular. Ancak buradaki önemli noktalardan birisi de kullanılan araç gereçlerdir. Diş hekimi tarafından uygulanan hemen her işlemde farklı araç gereçlerin kullanımı söz konusudur. Dolayısıyla kliniğin bu bakımdan yeterli olması gerekir. Örneğin; diş tedavisine başlamadan önce çekilecek bir röntgen ile genel bir değerlendirme yapılması gerekir. Böylece dişlerdeki farklı sorunlar da fark edilebilir. Kısacası bu röntgen, hekimin işini kolaylaştırır. Ancak röntgenin olmaması durumunda hekim bu noktada zorlanabilir.

Klinikte bulunması gereken araç gereçlere ilişkin bir diğer önemli detay ise yeni nesil araçların ve cihazların bulunmasıdır. İnsanların ihtiyaç ve beklentisi dikkate alınarak geliştirilen yeni nesil cihazlar, çok daha etkili sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla kliniklerde bu türde donanımların olmasının olumlu olduğu söylenebilir.

İletişim

Tercih edilecek hekimin iletişim konusunda ne kadar iyi olduğu, önemli hususlardan bir diğeridir. Her ne kadar günümüzde bu hususa gereken önem verilmese de, insanlar doktorlarının kendileri ile sürekli iletişim halinde olmasını ister. Antalya Kemer dişçi, hastalarına karşı açık olmalı ve onların kararlarına saygı duymalıdır. Tedavi tercih etme ve doktor seçme hakkı olduğunu kabul etmelidir. Teşhis ve tedaviye ilişkin her konuda bilgilendirme yapmalı ve hastanın aklındaki soru işaretlerini etkili olarak gidermelidir.

Maliyetler

Antalya Kemer dişçi tarafından uygulanan tedavilerin tamamı sigorta kapsamında olmayabilir. Böyle bir durumda hastaların ödeme yapması gerekiyor. Dolayısıyla kliniği fiyatlar konusunda şeffaf bir politika izlemesi ve hastalara detaylı bilgi vermesi önemlidir.

Bilindiği gibi diş hekimleri tarafından uygulanan tedavilerde farklı malzemelerin kullanılması söz konusu olabilir. Tedavinin başarısının yanında kalıcı ve uzun süreli olması, kullanılan malzemelerle direkt olarak ilgilidir. Fiyatlara ilişkin karşılaştırma yapılırken mutlak surette bahsedilen hususa da önem verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Burada ifade edilen hususlar, doktor seçimi sürecinde yapacağınız tercihlerin olumlu sonuçlanması adına önemlidir. Ancak dikkatli olunması ve burada yer almayan bazı hususlara da önem verilmelidir. Unutulmamalıdır ki, tedaviler insanların yaşam kalitelerini direkt olarak etkiler. Burada bir sorun yaşanmaması adına doğru seçim yapılmaya özen gösterilmelidir.

Antalya Kemer Dişçi Nasıl Olmalı?

Antalya Kemer dişçi, kendisini bu alanda yetiştirmiş ve deneyim kazanmış olmalıdır. Hemen her meslek için ifade edilen bu hususlar, doktorlar için daha önemlidir. Nihayetinde insanların sağlıkları ile ilgili olduklarından dolayı doktorların mesleki ve insani açıdan gelişimleri büyük bir önem taşımaktadır.

Liseden sonra girilen üniversite sınavı, diş hekimliğine giden ilk yoldur. Bu sınavdan istenen puanı alanlar, sonrasında diş hekimliği fakültesine girmeye hak kazanır. Fakültedeki eğitim 5 yıldır. Ancak hazırlık sınıfının olması durumunda eğitim süresi 6 yıl olur. Bu eğitimi de başarı ile tamamlayanlar uzmanlığa yönelebilir veya direkt göreve başlayabilir.

Diş hekimliği, farklı alanlarda yetenek ve beceri sahibi olmayı gerektirir. Bu noktada Antalya Kemer dişçi tarafından sahip olması gereken özellikle şu şekilde sıralanabilir:

 • Normale göre her açıdan daha yetenekli olmalıdır.
 • Biyoloji, matematik, kimya ve fizik alanlarına ayrı bir ilgisi bulunmalıdır.
 • El-göz koordinasyonu çok iyi olmalı, bazen görmeden de istenen hareketleri yapabilmelidir.
 • Üç boyutlu görme becerisi bulunmalıdır.
 • Yaratıcılık özelliği bulunmalıdır.
 • Renk algısı yüksek olmalıdır.
 • Yüksek iletişim becerisine sahip olmalıdır.

Diş hekimlerinin sahip olması gereken özelliklerden bazıları bu şekildedir. İlgili özellikler, mesleki başarı bakımından önemlidir. Bunların haricinde ilgili mesleğin bazen dakikalarca ayakta çalışmayı gerektirdiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla doktorların aynı zamanda fiziksel olarak da söz konusu mesleğe uygun olması, aranan bir diğer özellik olarak ifade edilebilir.

Antalya Kemer dişçi tarafından uygulanan tedavilerin insanların yaşamlarına direkt olarak etki etmesi, bu noktada dikkatli olmayı adeta zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla burada bahsedilenlerin haricinde, çevrenizden gelen tavsiye ve yorumları da dikkate alarak seçim yapmak mantıklı olacaktır.

Antalya Kemer Dişçi Fiyatları

Antalya Kemer dişçi fiyatları, günümüzde merak edilen konulardan birisi haline gelmiştir. Ancak bu noktada net rakamlardan bahsetmenin kesinlikle mümkün olmayacağı bilinmelidir. Bunun nedeni ise bahsedilen alanda verilen çok sayıda tedavi vardır. Yani diş doktorları tek bir tedavi uygulamaz. Söz konusu durum nedeniyle her tedavi için farklı bir fiyat vardır.

Diş hekimleri tarafından en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi olan diş çekme ile implant tedavisinin benzeri fiyatlarda olması beklenemez. Bundan dolayı fiyatlar konusunda araştırma yaparken, tedavilerin türleri ve özellikleri de dikkate alınmalıdır. Örneğin, diş kaplama için fiyat araştırmasında kullanılacak kaplamanın hangi malzemeden yapıldığına dikkat edilmelidir. Porselen, kompozit reçine ve benzeri malzemelere bağlı olarak rakamlar değişebilmektedir.

Diş doktorları fiyatları üzerinde etkili olan birçok unsur vardır. Fiyatlara dair kıyaslamalar yapılırken bunların da akıldan çıkarılmaması gerekir. Söz konusu unsurların başında doktorun uzmanlığı ve deneyimi gelir. Antalya Kemer dişçi, ne kadar yüksek uzmanlığa ve deneyime sahip ise uygulanan tedavilerin de başarı oranı o kadar yüksek olacaktır. Buna bağlı olarak ilgili tedavilerin fiyatları da yükselecektir.

Bir diğer önemli nokta ise doktorun konumudur. Bu husus size başlangıçta biraz anlamsız gelebilir. Ancak hangi hizmeti alırsanız alın, hizmet verenin konumunun maliyetler üzerinde etkili olduğunu göreceksiniz. İnsan yoğunluğunun çok yüksek olduğu ve lüks olarak nitelendirilen bir konumda yer alan kliniği tercih ettiğinizde, maliyetlerin daha yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Tersi durumda ise maliyetler daha düşük olacaktır.

Günümüzde birçok hizmet için insanlar öncelikle maliyetlere bakmaktadır. Daha sonra bunları dikkate alarak hizmet seçiminde bulunurlar. Bahsedilen yöntem belli alanlarda işe yarayabilir, ancak her alanda etkili sonuçlar vereceğini söylemek zordur. Diş sağlığı konusunda hizmet alırken önceliğin her zaman kaliteye ve yüksek başarı oranına verilmesi, maliyetler ise daha sonra dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan sonuç, sizin için hayal kırıklığı olacağı gibi farklı mali yüklere de neden olabilir.

Sadece maliyeti düşük diye tercih edilen hekim tarafından yapılan yanlış uygulamalar, sağlık sorununuzu çözmez. Üstelik farklı sorunlara da neden olabilir. Böylece hem mevcut sağlık probleminin tedavisi için hem de yeni sağlık sorunu için tedavi masraflarını karşılamanız gerekebilir. Böylesine bir durum yaşamamak için son derece dikkatli olunması gerekmektedir.

Antalya Kemer Dişçi Tarafından Uygulanan Tedaviler

Antalya Kemer dişçi tarafından uygulanan farklı tedaviler var. Yaşanılan rahatsızlığa bağlı olarak bunlardan uygun olanlar uygulanmakta ve insanların yaşam kaliteleri arttırılmaktadır. Günümüzde tıbbın geldiği nokta dikkate alındığında, bu alanda uygulanan tedavilerin geçmişe kıyasla son derece geliştiği bilinen bir durum. Dolayısıyla bir sorun için artık farklı türden tedaviler uygulanabilmektedir.

Uygulanan tedavilerin temel hedefi, dişlerin kurtarılmasıdır. Ağız ve çene yapısı için büyük bir öneme sahip olan dişler, farklı nedenlere bağlı olarak zaman içerisinde çürüyebilir. Böyle durumlarda her ne kadar akla gelen ilk çözüm dişlerin çekilmesi olsa da, bunun son seçenek olduğu unutulmamalıdır. İnsanların doğal dişleri, son derece değerlidir ve basit sorunlar yüzünden çekilmemelidir. Diş hekimlerinin genel mantığı da bu şekildedir.

Sorunlu bir diş için öncelikle kurtarmaya yönelik tedaviler uygulanır. Bunlar ile diş kurtarılamazsa farklı tedaviler ve seçenekler devreye girer. Esas olan her zaman dişin kurtarılmasıdır. Günümüzde çok kaliteli ve doğal dişin işlevine sahip olan protez tedavileri olsa da, doğal dişler çok daha önemlidir.

Profesyonel olarak Antalya Kemer dişçi tarafından verilen hizmetlerin önemli kısmı diş sağlığına dairdir. Ancak bunların dışında, tamamen estetik kaygılarla da uygulanan tedaviler bulunur. Dolayısıyla insanların diş noktasındaki beklenti ve ihtiyaçlarının etkili olarak karşılandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Diş hekimleri tarafından uygulanan ve insanların yaşam kalitelerini etkileyen çok sayıda tedavi vardır. Bunlardan öne çıkanlar ve yoğun şekilde talep edilenlere dair detaylar aşağıda yer almaktadır.

·Ortodonti Tedavisi

Çene ve yüz kemiklerinin yapısındaki bozukluklar ve dişlerdeki çarpıklıkların giderilmesi için uygulanan tedavilerin tamamı için kullanılan bir ifadedir. Günümüzde ilgili tedavi hem estetik kaygıların giderilmesi hem de fonksiyon sorunlarının çözülmesi için uygulanıyor. Söz konusu tedavideki en yaygın yöntemlerden birisi, diş teli tedavisidir.

Diş teli ile çarpıkların ve açıklıkların giderilmesi hedeflenir. Dişlerdeki çarpıklıklar ve açıklıklar, hem estetik olarak hem de fonksiyonel açıdan önemli sorunlar olarak ifade edilebilir. Bunların giderilmesi için cerrahi olmayan diş teli yöntemi tercih edilir. Her ne kadar 6-24 ay gibi çok uzun bir sürede sonuç verse de, günümüzde yoğun olarak tercih edildiği bilinir. Bu tedavide dişlere özel aparatlarla teller yerleştirilir. Daha sonra ise bu teller periyodik olarak sıkılır ve dişlerin istenen noktalara gelmesi sağlanır.

·Dental İmplant

Eksik olan dişlerin yerinin doldurulması için kullanılan etkili yöntemlerden biridir. Hatta daha açık ifade ile ilgili yöntemin, bu alandaki en etkili yöntem olduğu dahi söylenebilir. Cerrahi bir işlem ile uygulanır ve kalıcı sonuç verir. Travma veya benzeri bir sorun yaşanmadığı sürece 25 yıldan daha uzun bir süre kalıcı olduğu ifade edilebilir.

Deneyimli ve bu alanda uzman olan Antalya Kemer dişçi tarafından uygulanan söz konusu tedavi, beklentileri en üst seviyede karşılar. Tedavi sürecinde öncelikle cerrahi bir işlemle diş eti kaldırılır ve ilgili bölgedeki kemiğe implant için uygun bir alan açılır. Son olarak da titanyumdan yapılan implant vida, kemiğe yerleştirilir.

Bahsedilen işlemden sonra kemikle titanyumun kaynaşması beklenir. Bunun için bazen 3-6 ay beklenmesi gerekebilir. Kaynaşmanın ardından vidaya porselen protez takılır ve böylece işlem tamamlanmış olur. Bu yöntem ile kalıcı ve doğal görünümlü dişlere sahip olmak mümkündür. Birçok avantajı olan implant tedavisi, pahalı bir tedavi olarak dikkat çeker. Ancak sağlamış olduğu kolaylık ve avantajlar, maliyetine fazlasıyla değer.

·Diş Beyazlatma

Dişler, zaman içerisinde farklı nedenlere bağlı olarak renklerini kaybedebilir ve böylece istenmeyen görüntüler oluşabilir. Kahve, sigara ve çay gibi unsurlar, renk değişiminin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda fırçalama veya benzeri yöntemler genellikle işe yaramaz. İşte tam bu noktada devreye, beyazlatma yöntemleri girer.

Diş beyazlatma, özel bir solüsyon kullanılarak yapılır. Bu işlem sırasında diş etlerinin zarar görmemesine ekstra özen gösterilir. İşlemden önce özel bir koruyucu madde ile diş etleri koruma altına alınır.

Diş beyazlatma için yapılan işlemler, ihtiyaca göre birkaç seans boyunca tekrarlanabilir. İlgili işlemler sayesinde istenen beyazlık yakalanabilir.

Antalya Kemer dişçi tarafından uygulanan tedavilere ilişkin detaylar genel olarak bu şekildedir. İnsanların yaşam kaliteleriyle yakından ilgili olan söz konusu tedaviler sayesinde birçok diş ve diş eti problemi aşılabilir. Ayrıca estetik kaygılar da profesyonel bir şekilde giderilerek insanların özgüvenleri ve özsaygıları olumlu etkilenebilir.

DİĞER BLOG YAZILARIMIZ

HEMEN ARA WhatsApp